TÜRKAK TÜRKİYE

TÜRKAK | TÜRKİYE

TÜRKAK, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı olan bir Akreditasyon Kurumudur. Görevlendirilmesi kanunla yetkilendirilmiş Türkiye’de tek akreditasyon kurumudur.

TÜRKAK, aynı zamanda IAF (International Accreditation Forum)’a bağlı olan EA (European Accreditation) grubunda olan bir kurumdur.

IAF (International Accreditation Forum) http://www.iaf.nu/
EA (European Accreditation) http://www.european-accreditation.org/
TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) http://www.turkak.org.tr

IAF, Kalite Sistemlerinin, ürünlerin, hizmetlerin, personelin, çevre yönetim sistemlerinin ve diğer uygunluk değerlendirme programlarının belgelendirilmesi için kurumları akredite ettiği programları yürüten ve yöneten kuruluşlar üyedir. TÜRKAK Akreditasyon Kurumu IAF’ta, diğer üyelerle kendi akreditasyonlarının denkliğini kabul eden IAF Çok Taraflı Mutabakat Anlaşması’na (MLA) katılma konusundaki ortak niyetlerini beyan eden imzayı atmıştır.

FQC GRUP şirketleri TURKAK’tan

FQC Uluslar Arası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
ISO/IEC 17021 Sistem Belgelendirme Akreditasyonu-İstanbul
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

standartlarında Akredite edilmiştir. Akreditasyon numarası AB-0050-YS’ dir.

FQC Uluslar Arası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Akreditasyonu-İstanbul
İTU İyi Tarım Uygulamaları
Bitkisel Üretim
Hayvansal Üretim

kapsamlarında Akredite edilmiştir. Akreditasyon numarası AB-0036-U’dur.

FQC Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
ISO/IEC 17021 Sistem Belgelendirme Akreditasyonu-Manisa
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

kapsamında Akredite edilmiştir. Akreditasyon numarası AB-0121-YS’dir.

FQC Standard Sertifikasyon Muayene Laboratuvar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
ISO/IEC 17020 Muayene Akreditasyonu-Manisa
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
92/42/AB Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
2006/42/AB Makina Emniyet Yönetmeliği
2014/239/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Kaynaklı İmalat Muayenesi; Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı faaliyeti kapsamında TS EN ISO 15614-1, TS EN ISO 15614-2, TS EN ISO 15614-4, TS EN ISO 15614-5, TS EN ISO 15614-6, TS EN ISO 15614-7, TS EN ISO 15614-8, TS EN ISO 15614-11, TS EN ISO 15609-1, TS EN ISO 15609-2, TS EN ISO 15609-3, TS EN ISO 15609-4, TS EN ISO 15609-5 standartlarda hizmetler.

kapsamlarında Akredite edilmiştir. Akreditasyon numarası AB-0275-M’dur.

14 Yerel Ofis ile Dünya Çapında Hizmet Kalitesi!

Turkish English German