Sistem Belgelendirme

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

(BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin,ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar.Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYSyi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek…

Devamı

Turkish English German